Nhập liệu viên cho Dự án SUNI-SEA/VIE688

Thời hạn:18/04/2023
Vị trí:Nhập liệu viên
Nơi làm việc:Hà Nội
Thời gian dự kiến19 – 30/4/2023

HelpAge International tại Việt Nam (HAI) đang tìm kiếm các Nhập liệu viên với vai trò hỗ trợ nhập dữ liệu sàng lọc sức khỏe của các Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau trên phần mềm DHIS2 trong khuôn khổ Dự án “Phát triển và Mở rộng Can thiệp Phòng chống Bệnh Không lây nhiễm tại Việt Nam (SUNI-SEA/ VIE688)”, với các yêu cầu công việc và thông tin chi tiết như sau:

  • Hoạt động 1: Kiểm tra và làm sạch các thông tin đã được nhập trên phần mềm DHIS2. Dự kiến 745 người/ 1 Nhập liệu viên; Tổng mức thù lao dự kiến cho hoạt động 1 là 3.725.000 VNĐ/Nhập liệu viên
  • Hoạt động 2: Kiểm tra, làm sạch và nhập liệu các thông tin từ phiếu giấy vào phần mềm DHIS2. Dự kiến 784 phiếu/Nhập liệu viên; Tổng mức thù lao dự kiến cho hoạt động 2 là 6.272.000 VNĐ/Nhập liệu viên
  • Tổng mức thù lao dự kiến cho mỗi Nhập liệu viên ở cả hai hoạt động là: 9.997.000 VNĐ. Đây đây là tổng số tiền HAI chi trả cho mỗi Nhập liệu viên và đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân. HAI sẽ giữ lại 10% thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn để nộp cho cơ quan thuế theo quy định. Các Nhập liệu viên cần có và cung cấp mã số thuế tới HAI
  • Thời gian dự kiến từ ngày 19 – 30/4/2023
  • Địa điểm: tại Hà Nội

CÁCH ỨNG TUYỂN

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

  • 01 thư ứng tuyển nêu rõ về sự phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng
  • 01 bản CV cập nhật Vui lòng gửi hồ sơ bằng email tới địa chỉ: trangnt@helpagevn.org và cc tới dathq@helpagevn.org. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 15h00 ngày 18/04/2023.
Facebook
Email
Print
This site is registered on wpml.org as a development site.