THƯ VIỆN

Tài liệu luật pháp, chính sách
liên quan tới Người cao tuổi

Số hiệu
Ngày ban hành
Tên văn bản
Đường dẫn
01/CTPH-BNN-HNCT
09/02/2022
Chương trình phối hợp về công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Hội Người cao tuổi Việt Nam
06/2022/NĐ-CP
07/01/2022
Nghị định Quy định giảm nhẹ phát thải nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
10/2021/TT-BKHĐT
22/12/2021
Thông tư Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế – xã hội
2156/QĐ-TTg
21/12/2021
Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 – 2030
1782/QĐ-BGTVT
11/10/2021
Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
4159/QĐ-BYT
28/08/2021
Quyết định Về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19
4156/QĐ-BYT
28/08/2021
Quyết định Về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà
3802/QĐ-BYT
10/08/2021
Quyết định Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19
3646/QĐ-BYT
31/07/2021
Quyết định Ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2
02/2021/TT-BLĐTBXH
24/06/2021
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
771/QĐ-TTg
25/05/2021
Quyết định Ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương
14/CT- TTg
25/05/2021
Chỉ thị Về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030
1157/QĐ-BVHTTDL
02/04/2021
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030
1744/QĐ-BYT
30/03/2021
Quyết định Ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam
1745/QĐ-BYT
30/03/2021
Quyết định Ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025
1819/CT-BNN-PCTT
30/03/2021
Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021
438/QĐ-TTg
25/03/2021
Quyết định Phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030”
385/QĐ-BNV
17/03/2021
Quyết định Về việc cho phép đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam và công nhận Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam
20/2021/NĐ-CP
15/03/2021
Nghị định Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
28/NQ-CP
03/03/2021
Nghị quyết Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030
1355/QĐ-BYT
23/02/2021
Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế
19/TB-VPCP
26/01/2021
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Võ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ủy ban quốc gia
403/QĐ-BYT
20/01/2021
Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
30/2020/TT-BYT
31/12/2020
Quy định chi tiết và Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế
3162/QĐ-BGDĐT
22/10/2020
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2025
1579/QĐ-TTg
13/10/2020
Quyết định Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
136/NQ-CP
25/09/2020
Nghị quyết Về phát triển bền vững
1300/CĐ-TTg
24/09/2020
Công điện Về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/2020/TT-BTTTT
23/09/2020
Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông
4070/QĐ-BYT
23/09/2020
Quyết định Về việc ban hành tạm thời danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa
4054/QĐ-BYT
22/09/2020
Quyết định Ban hành tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
1336/QĐ-TTg
31/08/2020
Quyết định Phê duyệt Đề án nhân rộng Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025
60/2020/QH14
17/06/2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
1588/QĐ-BYT
07/04/2020
Quyết định về việc Ban hành tài liệu chuyên môn: “Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ sở trong bối cảnh dịch COVID-19” và “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch COVID-19 cho người cao tuổi tại cộng đồng”
02/2020/TT-BLĐTBXH
14/02/2020
Thông tư Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
83/2019/NĐ-CP
12/11/2019
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
160/2018/NĐ-CP
29/11/2018
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
65/2019/NĐ-CP
18/07/2019
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
96/2018/TT-BTC
18/10/2018
Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi
420/QĐ-UBDT
12/07/2018
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” năm 2018
800/QĐ-TTg
02/07/2018
Quyết định Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020
1898/QĐ-TTg
28/11/2017
Quyết định Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025”
20-NQ/TW
25/10/2017
Nghị quyết Trung ương về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
104/2017/NĐ-CP
14/09/2017
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
1246/QĐ-LĐTBXH
09/08/2017
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới
7618/QĐ-BYT
30/12/2016
Quyết định về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 – 2025
1728/BYT-KCB
30/03/2016
Công văn của Bộ Y tế về việc Thực hiện chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi và bệnh định kỳ cho người cao tuổi
11/2014/TT-BTP
17/04/2014
Thông tư Quy định về đảm bảo bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý
33/2013/QH13
19/06/2013
Luật Phòng, chống thiên tai
14/2013/TT-BYT
06/05/2013
Thông tư Hướng dẫn khám sức khỏe
07/2013/TT-BYT
08/03/2013
Thông tư Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản
122/QĐ-TTg
10/01/2013
Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030
35/2011/TT-BYT
15/10/2011
Thông tư Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
07/2011/TT-BTP
31/03/2011
Thông tư Hướng dẫn đảm bảo bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý
06/2011/NĐ-CP
14/01/2011
Nghị định Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi
39/2009/QH12
23/11/2009
Luật Người cao tuổi
55/2009/NĐ-CP
10/06/2009
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới
48/2009/NĐ-CP
19/05/2009
Nghị định Quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới
70/2008/NĐ-CP
04/06/2008
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới
Bến Tre

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
31/CV-NCT 16/06/2020 Công văn về việc góp ý tổng kết Đề án cũ và xây dựng Đề án nhân rộng CLB LTH TGN giai đoạn mới Xem văn bản

Đà Nẵng

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
2244/QĐ-UBND 28/06/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025 Xem văn bản
1323/SYT-NVY 13/04/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 11/03/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Xem văn bản
811/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau đến năm 2025 Xem văn bản
2423/QĐ-UBND 03/06/2019 Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2019 – 2025 tại thành phố Đà Nẵng Xem văn bản

Hà Giang

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
22-CTPH-NCT-SNNPTNT 20/05/2022 Chương trình phối hợp về công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 giữa Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Giang Xem văn bản

Hà Nội

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
93/KH-UBND 19/04/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 – 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 Xem văn bản

Hải Phòng

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
70/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 thành phố Hải Phòng Xem văn bản

Hòa Bình

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
37/CTPH-SYT-HNCT 04/04/2022 Chương trình phối hợp Hoạt động giữa Sở Y tế và Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi giai đoạn 2022-2025 Xem văn bản
23/KH-UBND 10/02/2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 – 2030 tại tỉnh Hòa Bình Xem văn bản
1560/SYT-KHTC 10/02/2022 Công văn về việc Phối hợp thực hiện hoạt động Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Xem văn bản
117/GNPH-SYT-HNCT 10/09/2021 Bản ghi nhớ Thực hiện các hoạt động phối hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 Xem văn bản
683/KH-SYT 25/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau Ngành Y tế năm 2021 Xem văn bản
97/KH-UBND 17/07/2017 Kế hoạch Hoạt động Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 – 2025 Xem văn bản

Khánh Hòa

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
01/BĐDHNCT 18/01/2022 Kế hoạch phối hợp trong chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi và Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 Xem văn bản
658/STTTT-TTBCXB 31/03/2021 Công văn về việc Tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Xem văn bản
506/QĐ-UBND 03/03/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 Xem văn bản

Ninh Bình

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
29/KH-SYT 15/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 của ngành Y tế tỉnh Ninh Bình Xem văn bản

Ninh Thuận

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
1269/SYT-KHNVTC 25/03/2022 Công văn về việc Phối hợp, hỗ trợ các Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Xem văn bản
1467/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch Triển khai công tác bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2021 Xem văn bản
1524/KH-UBND 29/04/2020 Kế hoạch thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2020 – 2025 Xem văn bản

Quảng Bình

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
129/CTPH SYT-HNCT 26/11/2021 Chương trình phối hợp giữa Hội Người cao tuổi và Sở Y tế về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2026 Xem văn bản

Sơn La

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
52-CTPH-BCHPCTT-BĐDHNCT 18/04/2022 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 Xem văn bản

Thanh Hóa

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
1664/SYT-NVY 28/04/2022 Công văn về việc Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và hỗ trợ chuyên môn cho CLB Liên thế hệ Tự giúp nhau Xem văn bản

Thừa Thiên - Huế

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đường dẫn
20/KH-UBND 20/01/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2030 Xem văn bản

This site is registered on wpml.org as a development site.