THƯ VIỆN

Thực trạng già hóa dân số

Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Tại thời điểm ngày 1/4/2019, Việt Nam có 11,4 triệu người cao tuổi (NCT) từ đủ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 11,86% tổng dân số. Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2038, sẽ có khoảng 21 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 20% tổng dân số và con số này vào năm 2050 là 27 triệu người, chiếm 25% tổng dân số.

Có thể nói, “già hóa dân số” là một trong những thành tựu lớn, minh chứng cho sự cải thiện đáng kể về đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc y tế và phát triển kinh tế – xã hội nói chung. Tuy nhiên, già hóa nhanh trong khi Việt Nam vẫn đang là một nước có mức thu nhập trung bình thấp cũng đặt ra nhiều thách thức, tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tế, lao động, việc làm, tiết kiệm, đầu tư, chăm sóc y tế, an sinh xã hội, thiết kế hạ tầng, v.v. Già hóa dân số có tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội, nếu không các giải pháp thích ứng phù hợp và kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia.

This site is registered on wpml.org as a development site.