Phân tích thực trạng về kiểm soát và dự phòng các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam

Ngày xuất bản: Tháng 8/2020

Số trang: 4

Định dạng: PDF

Tác giả: SUNI-SEA

Nội dung: Trong năm đầu tiên, dự án SUNI-SEA đã phân tích thực trạng kiểm soát và dự phòng các bệnh không lây nhiễm tại từng địa bàn dự án. Chúng tôi đã rà soát những can thiệp hiện hành tại mỗi quốc gia trong công tác phòng chống và kiểm soát BKLN, và so sánh với kết quả hồi cứu tài liệu về những can thiệp hiệu quả và có tính chi phí -hiệu quả. Chúng tôi rút ra bài học kinh nghiệm từ mỗi quốc gia và ghi lại ưu nhược điểm của từng can thiệp. Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra các báo cáo phân tích thực trạng tại mỗi quốc gia địa bàn.

Dưới đây là phân tích tình hình Việt Nam về phòng chống BKLN. Tài liệu này cũng bao gồm các khuyến nghị về việc thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu và dựa vào cộng đồng trong giai đoạn tiến cứu của dự án SUNI-SEA.

Tải tài liệu:

This site is registered on wpml.org as a development site.