Tư vấn viên Đánh giá thị trường

Thời hạn: 14/10/2023 Vị trí: Tư vấn viên Khung thời gian hợp đồng: Hợp đồng tư vấn dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2023 Dạng tuyển dụng: Hợp đồng tư vấn, chỉ nhận công dân Việt Nam HelpAge International là một mạng lưới toàn cầu gồm các tổ chức hoạt động hướng tới một thế […]

Trợ lý Tài chính & Hành chính

Thời hạn: 19/07/2023 Vị trí: Trợ lý Tài chính & Hành chính (FAA) Nơi làm việc: Văn phòng HelpAge International tại Hà Nội, Việt Nam (HAIV)Khoảng 30% thời gian công tác tại các địa bàn dự án Khung thời gian hợp đồng: Từ tháng 07/2023 tới tháng 07/2024 (có thể gia hạn)2 tháng thử việc […]

Nhập liệu viên cho Dự án SUNI-SEA/VIE688

Thời hạn: 18/04/2023 Vị trí: Nhập liệu viên Nơi làm việc: Hà Nội Thời gian dự kiến 19 – 30/4/2023 HelpAge International tại Việt Nam (HAI) đang tìm kiếm các Nhập liệu viên với vai trò hỗ trợ nhập dữ liệu sàng lọc sức khỏe của các Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp […]

Trợ lý Chương trình Quốc gia (3 vị trí)

Thời hạn: 21/02/2023 Vị trí: Trợ lý Chương trình Quốc gia (NPA) – 3 vị trí Nơi làm việc: Văn phòng HelpAge International tại Hà Nội, Việt Nam (HAIV)Khoảng 35% thời gian công tác tại địa bàn dự án Khung thời gian hợp đồng: Từ tháng 03/2023 tới tháng 11/20252 tháng thử việc (nguyên lương) […]

Cán bộ Dự án Quốc gia (3 vị trí)

Thời hạn: 21/02/2023 Vị trí: Cán bộ Dự án Quốc gia (NPO) – 3 vị trí Nơi làm việc: Văn phòng HelpAge International tại Hà Nội, Việt Nam (HAIV)Khoảng 35% thời gian công tác tại địa bàn dự án Khung thời gian hợp đồng: Từ tháng 03/2023 tới tháng 11/20252 tháng thử việc (nguyên lương) […]

Tư vấn viên đánh giá giữa kỳ

Thời hạn: 16/02/2023 Vị trí: Tư vấn viên đánh giá giữa kỳ Khung thời gian hợp đồng: Tháng 02/2023 – Tháng 03/2023 (20 ngày làm việc) Giá trị hợp đồng: Không vượt quá 4000 USD(Bao gồm thuế TNCN, và mọi loại thuế, phí bảo hiểm khác, nếu có) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, […]

Quản lý Dự án cấp Quốc gia

Thời hạn: 05/01/2023 Vị trí: Quản lý Dự án cấp Quốc gia Nơi làm việc: Văn phòng HelpAge International tại Hà Nội, Việt Nam (HAIV) Khung thời gian hợp đồng: Tháng 01/2023 – Tháng 07/2024 Chịu trách nhiệm với: Giám đốc Quốc gia (CD) Quan hệ công việc: Làm việc chặt chẽ với Giám đốc […]

Cán bộ Tài chính & Hành chính

Thời hạn: 14/11/2022 Vị trí: Cán bộ Tài chính & Hành chính (1 vị trí) Nơi làm việc: Văn phòng HelpAge International tại Hà Nội, Việt Nam (HAIV) Thời gian bắt đầu làm việc: Tuần thứ 3 của tháng 10/2022, 2 tháng thử việc (nguyên lương) Chịu trách nhiệm với: Quản lý Tài chính & […]

Tư vấn viên chuyển đổi

Thời hạn: 07/11/2022 Vị trí: Tư vấn viên Khung thời gian hợp đồng: Hợp đồng tư vấn dự kiến hoàn thành trước ngày 31/03/2023 Dạng tuyển dụng: Hợp đồng tư vấn, chỉ nhận công dân Việt Nam HelpAge International là một mạng lưới toàn cầu gồm các tổ chức hoạt động hướng tới một thế […]

This site is registered on wpml.org as a development site.