MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU HELPAGE

Mạng lưới toàn cầu

Tới năm 2050, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ đạt 20% tổng dân số thế giới. Quá trình già hóa đang thay đổi mọi mặt cuộc sống trên toàn cầu, mang nhiều thách thức cũng như cơ hội.

Mạng lưới Toàn cầu HelpAge là một liên minh đặc biệt với sự hiện diện ở mọi nơi trên thế giới, với sứ mệnh đứng lên để bảo vệ quyền của người cao tuổi. Với 158 tổ chức thành viên và văn phòng đại diện ở 86 quốc gia, Mạng lưới Toàn cầu HelpAge là một phong trào quốc tế lớn, mang lại nhiều thay đổi tích cực. Chúng tôi có chung một mục tiêu lớn: tạo nên một thế giới công bằng hơn cho người cao tuổi, để họ có thể sống khỏe mạnh, an toàn và có phẩm giá.

HelpAge International hợp nhất các tổ chức có chung chí hướng để hợp tác và tăng cường ảnh hưởng ở quốc gia, khu vực và trên toàn cầu. Chúng tôi tin rằng sự đoàn kết sẽ làm nên sức mạnh.

Tầm nhìn & Chiến lược

Tầm nhìn của chúng tôi hướng về một thế giới nơi mọi người cao tuổi đều được sống khỏe mạnh, an toàn và có phẩm giá.

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sự tham gia và tạo nên cuộc sống thoải mái cho mọi người cao tuổi, cả nam và nữ, giảm đói nghèo cũng như tình trạng phân biệt đối xử với tuổi già.

Chúng tôi làm việc với phụ nữ và nam giới cao tuổi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình để mang tới các dịch vụ và chính sách tốt hơn, đồng thời cũng tạo nên những thay đổi trong hành vi và thái độ của cá nhân và xã hội nói chung đối với tuổi già.
 
Chúng tôi hoạt động dựa trên Chiến lược tới năm 2030. Tải bản tài liệu tại đây.

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi của HelpAge International được thể hiện ở đồ họa dưới đây. Hãy đưa trỏ chuột tới từng phần để đọc chi tiết hơn.

Chúng tôi hướng đến tác động tích cực và lâu dài

 • Cùng với những thành viên trong mạng lưới, chúng tôi lấy người cao tuổi làm trung tâm trong tất cả những gì chúng tôi làm.
 • Chúng tôi đáp ứng các nhu cầu theo thực tế, hướng tới tạo nên các thay đổi dài hạn.
 • Đồng hành với người cao tuổi và cũng là đại diện cho họ, chúng tôi lên tiếng chống lại sự bất công và nạn phân biệt đối xử.

Chúng tôi trân trọng sự tham gia của tất cả mọi người

 • Chúng tôi tôn trọng giá trị và phẩm giá của mỗi người trong mọi việc chúng tôi làm.
 • Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt và luôn hướng tới tính bao trùm trong mọi công việc.
 • Chúng tôi luôn lắng nghe mọi tiếng nói, đặc biệt là đối với các nhóm yếu thế hơn.

Chúng tôi cố gắng học tập không ngừng

 • Chúng tôi tận dụng mọi cơ hội để học hỏi.
 • Chúng tôi tạo cơ hội để đánh giá bản thân và tìm ra các giải pháp sáng tạo.
 • Chúng tôi chia sẻ những gì học được từ cả thành công lẫn thất bại.

Chúng tôi là một đối tác tin cậy

 • Chúng tôi làm việc cùng các thành viên mạng lưới và những đối tác khác nhằm tăng khả năng tiếp cận, mức độ ảnh hưởng và tác động dài hạn.
 • Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với những điều chúng tôi nói và làm.
 • Chúng tôi làm việc với tinh thần hợp tác, xây dựng những mối quan hệ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Thành viên mạng lưới

Tìm hiểu về các thành viên mạng lưới của chúng tôi, bao gồm lịch sử hình thành, các lĩnh vực hoạt động và cách để liên hệ với họ.

This site is registered on wpml.org as a development site.