Xã hội cho mọi lứa tuổi

Với tốc độ già hóa dân số nhanh tại Việt Nam, việc xây dựng nên một môi trường xã hội thân thiện với mọi lứa tuổi ngày càng trở nên cấp thiết. Xã hội thân thiện với mọi lứa tuổi là một nơi mà người ở mọi lứa tuổi đều được tạo điều kiện để tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, được đối xử một cách tôn trọng và công bằng bất kể tuổi tác. Đây là một điều cần phải có nếu muốn đạt được sự phát triển bền vững và không bỏ ai lại phía sau.

Một cộng đồng thân thiện với mọi lứa tuổi cần đáp ứng được các tiêu chí trong 8 yếu tố, bao gồm: (1) giao thông, (2) nhà ở, (3) hoạt động cộng đồng, (4) sự tôn trọng và hòa nhập xã hội, (5) sự tham gia của người dân, (6) thông tin và truyền thông, (7) dịch vụ y tế và hỗ trợ cộng đồng, (8) không gian và cơ sở vật chất ngoài trời.

Giải pháp của chúng tôi

Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) là một mô hình phát triển dựa vào cộng đồng đã có góp phần nào trong việc xây dựng nên những cộng đồng thân thiện với mọi lứa tuổi. Mô hình CLB LTH TGN đặc biệt hiệu quả trong việc kêu gọi sự tham gia của người dân và chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, nâng cao sự tôn trọng và hòa nhập xã hội cho người cao tuổi. CLB LTH TGN là một nơi giúp nhiều người có thể kết nối với những người xung quanh, đồng thời cũng có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quá trình già hóa khỏe mạnh. Nhiều CLB LTH TGN cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thành viên được tiếp cận dịch vụ y tế tại chỗ, giúp cho những người không còn khả năng tự chăm sóc được sống một cách đàng hoàng và có phẩm giá.

Ngoài các hoạt động thông qua mô hình CLB LTH TGN, HelpAge International tại Việt Nam còn tích cực nâng cao nhận thức của quần chúng về tình trạng phân biệt tuổi tác thông qua các hoạt động truyền thông, cũng như tham gia vào vận động chính sách để xây dựng nên một xã hội thân thiện với mọi lứa tuổi ở Việt Nam.

This site is registered on wpml.org as a development site.