DỰ ÁN VIE 091
Thúc đẩy Bảo trợ xã hội và Chăm sóc tích hợp và toàn diện cho người cao tuổi nhằm thích ứng với già hóa dân số

Tổng quan

Thời gian Dự án: Tháng 9/2023 – 12/2023

Nhà tài trợ: Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), thực hiện thông qua HelpAge International (HAI)

Chủ Dự án: Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa (Quyết định phê duyệt số: 3198/QĐ-UBND ngày 11/9/2023)

Địa bàn: phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa và xã Đông Phú, huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật: Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam, Quỹ Dân số Liên hợp quốc

Mục tiêu và kết quả dự kiến

Mục tiêu của Dự án

Thí điểm xây dựng mô hình chăm sóc tích hợp và toàn diện dựa vào cộng đồng cho người cao tuổi

 

Kết quả dự kiến

Mô hình cộng đồng nhằm chăm sóc tích hợp và toàn diện cho người cao tuổi được thí điểm thực hiện nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất chính sách, như một giải pháp nhằm thích ứng với già hóa dân số

 

Sơ đồ cấu trúc các bên liên quan trong Mô hình thí điểm

This site is registered on wpml.org as a development site.