DỰ ÁN VIE 090
Hỗ trợ xây dựng và phát triển Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn dựa vào cộng đồng
(Dự án kỹ thuật TA 9928)

Tổng quan

Mục tiêu của Dự án: Thí điểm xây dựng mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại Việt Nam

Thời gian Dự án: Từ tháng 7/2023 – 11/2024 (Hợp phần thực hiện tại cộng đồng)

Nhà tài trợ: Quỹ Nhật bản vì một Châu Á-TBD Thịnh vượng và Thích ứng (JFPR) thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Chủ Dự án: Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm Y tế)

Tổ chức triển khai mô hình thí điểm: Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAI) hợp tác với Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình

Địa bàn: 6 thôn thuộc 2 xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa; 6 thôn thuộc 2 xã Vĩnh Tiến và Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Đối tượng chăm sóc: Là người cao tuổi bị suy giảm chức năng hoạt động do các vấn đề về tâm thần hoặc thể chất và khuyết tật, cần sự hỗ trợ, chăm sóc của người khác, ưu tiên người thuộc hộ gia đình khó khăn, thiếu sự chăm sóc

Địa-bàn-085

Các hợp phần và kết quả mong đợi

Hợp phần 1: Nâng cao năng lực quản lý ca và chăm sóc người cao tuổi cho Quản lý ca, Trợ lý quản lý ca, Tình nguyện viên chăm sóc, Hội Người cao tuổi các cấp, cán bộ chăm sóc sức khỏe ban đầu và các bên liên quan khác

  • Kết quả: Năng lực về quản lý ca và chăm sóc người cao tuổi của Quản lý ca, Trợ lý quản lý ca, Tình nguyện viên chăm sóc, Hội Người cao tuổi các cấp, cán bộ chăm sóc sức khỏe ban đầu và các bên liên quan khác được xây dựng và/hoặc cải thiện
  • Hoạt động: Tập huấn về hệ thống quản lý ca; Tập huấn cho Tình nguyện viên chăm sóc; Các lớp tập huấn bổ sung, củng cố và cải thiện hệ thống quản lý ca; Tập huấn về kỹ năng lâm sàng; Các lớp tập huấn bổ sung và nâng cao về kiến thức và kỹ năng chăm sóc; Các cuộc họp quản lý ca cấp thôn hàng tháng; Các cuộc họp Tiểu ban Điều phối cấp xã (quản lý ca cấp xã) hàng tháng; Các cuộc họp Ban Điều phối cấp huyện hàng quý

Hợp phần 2: Đề xuất và huy động nguồn kinh phí hỗ trợ hệ thống chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi

  • Kết quả: Nguồn kinh phí hỗ trợ hệ thống chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi được thảo luận, đề xuất và huy động
  • Hoạt động: Lồng ghép các sự kiện nhằm tăng cường sự hỗ trợ của cộng đồng về mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi vào các cuộc họp quản lý ca hàng tháng tại thôn, họp Tiểu ban Điều phối cấp xã hoặc các sự kiện khác ở địa phương như ngày Quốc tế người cao tuổi, … ; Lồng ghép hội nghị vận động các nguồn kinh phí tiềm năng cho quản lý ca và công tác chăm sóc người cao tuổi vào cuộc họp Ban Điều phối cấp huyện hàng quý; Xây dựng 6-8 trường hợp điển hình tốt về chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi

 

Hợp phần 3: Theo dõi giám sát và đánh giá Dự án

  • Kết quả: Dự án được theo dõi, giám sát và đánh giá
  • Hoạt động: Theo dõi, giám sát Dự án; Đánh giá cuối Dự án
This site is registered on wpml.org as a development site.