DỰ ÁN VIE 085
Hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau tại Việt Nam
(Giai đoạn 2)

Tổng quan

Mục tiêu của Dự án: Nhằm góp phần cải thiện cuộc sống của những người thiệt thòi, đặc biệt là người cao tuổi (NCT) ở Việt Nam

Thời gian Dự án: 36 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2022 đến hết tháng 11/2025

Số người được hưởng lợi: 1.150.685 NCT và cán bộ Hội NCT tại 06 tỉnh/thành tham gia Dự án

Nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua Tổ chức HelpAge Hàn Quốc (HAK) và Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAI)

Địa bàn: 6 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và Ninh Bình

Tổ chức thực hiện: Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAI) và Hội NCT/Ban Đại diện Hội NCT tại 6 tỉnh/thành phố hợp tác thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung ương Hội NCT Việt Nam

Địa-bàn-085

Các hợp phần và kết quả mong đợi

Hợp phần 1: Nâng cao năng lực cho các Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) để có thể tự quản và cung cấp các dịch vụ toàn diện cho các nhóm thiệt thòi ở những địa bàn có CLB

 • Tổng cộng 162 CLB được thành lập tại 6 tỉnh/thành phố thực hiện Dự án, trong đó ít nhất 137 CLB được xếp hạng mạnh hoặc rất mạnh.
 • 640 thành viên tham gia và được hưởng lợi từ CLB, trong đó ít nhất 70% là nữ
 • 810 thành viên Ban Chủ nhiệm CLB (trong đó ít nhất 50% là nữ) được tập huấn 5 ngày về thành lập, vận hành và quản lý CLB; được hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn bổ sung thường xuyên.
 • 106 thành viên CLB (trong đó ít nhất 65% là nữ) được hỗ trợ vay vốn tăng thu nhập.

 

Hợp phần 2: Nâng cao năng lực cho Hội NCT và/hoặc chính quyền địa phương về thành lập, quản lý và vận hành CLB LTH TGN

 • 171 cán bộ Hội NCT và/hoặc đại diện chính quyền địa phương được tập huấn 5 ngày về thành lập, vận hành và quản lý CLB và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và tập huấn bổ sung thường xuyên nhằm nâng cao năng lực quản lý và nhân rộng các CLB.
 • Tổ chức 02 lớp tập huấn cho giảng viên nguồn cho cán bộ Hội NCT.
 • 09 bộ tài liệu, sổ tay hướng dẫn, tập huấn (bao gồm cả tài liệu in ấn và tài liệu số) được xây dựng, trong đó 8 bộ dành cho thành viên Ban Chủ nhiệm các CLB và Hội NCT cơ sở và 1 bộ dành cho cho cán bộ Hội NCT, là những người sẽ làm giảng viên sau này.

Hợp phần 3:Các hoạt động truyền thông/quảng bá về mô hình CLB LTH TGN và vận động để có thêm các nguồn lực chính thức và có hệ thống nhằm hỗ trợ và nhân rộng CLB LTH TGN

 • Các tỉnh/thành có thêm nguồn kinh phí chính thức nhằm hỗ trợ cho các CLB và/hoặc ngân sách hỗ trợ hàng năm của tỉnh/thành cho các CLB được tăng thêm so với trước khi Dự án được thực hiện.
 • Ban Đại diện Hội NCT tỉnh/thành có kế hoạch hợp tác/chương trình phối hợp với ít nhất một sở, ngành, tổ chức liên quan nhằm hỗ trợ cho các hoat động của CLB (như Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, v.v)
 • Mỗi năm 15 sản phẩm truyền thông (video, các trường hợp điển hình, tin tức, bài báo, các chương trình phát trên truyền hình, đài phát thanh) được xây dựng trong thời gian thực hiện Dự án
 • Ít nhất 864 người (trong đó 30% là phụ nữ) tại 6 tỉnh/thành phố Dự án tham dự các chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm, các sự kiện chia sẻ thông tin, các cuộc hợp sơ kết hàng năm và tổng kết cuối Dự án.
This site is registered on wpml.org as a development site.