DỰ ÁN VIE 083
Mô hình toàn diện nhằm xây dựng
cộng đồng an toàn

Tổng quan

Mục tiêu của Dự án: Lồng ghép nội dung hòa nhập NCT vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (RRTTDVCĐ), nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của thiên tai đối với NCT và cả cộng đồng, thông qua:

  • Nâng cao năng lực cho Hội NCT các cấp, chính quyền địa phương và các đoàn thể ở các địa bàn Dự án về lồng ghép nội dung hòa nhập NCT vào quản lý RRTTDVCĐ
  • Vận động nhằm lồng ghép nội dung hòa nhập NCT một cách đầy đủ vào đề án, chương trình, chính sách về PCTT cấp quốc gia và địa phương


Thời gian Dự án: 02 năm, từ 01/10/2021 đến 30/09/2023

Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (United States Agency for International Development – USAID), thông qua Văn phòng Hỗ trợ Nhân đạo (Bureau for Humanitarian Assistance – BHA) và Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ (American Red Cross – AmCross)

Địa bàn: Hà Giang, Sơn La, Thừa Thiên Huế

Đối tượng hưởng lợi:

  • Người cao tuổi (NCT) ở các địa bàn Dự án
  • Cán bộ Hội/Ban Đại diện Hội NCT cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã tham gia Dự án
  • Cán bộ các cơ quan, tổ chức hữu quan làm việc trong  lĩnh vực phòng, chống thiên tai (PCTT) ở cấp trung ương (TW) và các địa phương thực hiện Dự án

 

Tổ chức thực hiện:

  • Phía Quốc tế: Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là HAI)

  • Phía Việt Nam: Trung Ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (TW Hội) và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, và Thừa Thiên- Huế (sau đây gọi tắt là Ban Đại diện Hội NCT tỉnh)

 

Kết quả đầu ra của Dự án

Hợp phần 1: Hỗ trợ kỹ thuật cho Hội NCT các cấp, chính quyền địa phương và các đoàn thể ở các địa bàn Dự án về lồng ghép nội dung hòa nhập NCT vào quản lý RRTTDVCĐ.

Kết quả 1: Hội NCT và các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực PCTT cấp trung ương và địa phương được nâng cao năng lực về lồng ghép nội dung hòa nhập NCT vào đánh giá/quản lý RRTTDVCĐ.

Hợp phần 2:Tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm và thực hành tốt về lồng ghép nội dung hòa nhập NCT vào đánh giá/quản lý RRTTDVCĐ và chia sẻ với các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Kết quả 2: Các bài học kinh nghiệm và thực hành tốt của Dự án về lồng ghép nội dung hòa nhập NCT vào đánh giá/quản lý RRTTDVCĐ được thu thập và chia sẻ với các cơ quan, tổ chức hữu quan để tác động đưa các nhu cầu, tính dễ bị tổn thương và sự tham gia của NCT vào trong các đề án, chương trình, chính sách về PCTT.

This site is registered on wpml.org as a development site.