DỰ ÁN VIE 071
Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về Thu nhập và Sức khỏe của Người cao tuổi tại Việt Nam

Tổng quan

Mục tiêu của Dự án: Thông qua nhân rộng mô hình CLB LTH TGN giúp tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động tăng thu nhập, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội dựa vào cộng đồng từ đó giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của họ

Thời gian Dự án: 4 năm, đến tháng 9/2024

Số người được hưởng lợi: 27.000 người tại 180 cộng đồng mục tiêu tại 6 tỉnh của Dự án

Nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Địa bàn: 6 tỉnh/thành phố: Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận

Tổ chức thực hiện: Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAI) và Hội/Ban Đại diện Hội NCT tại 6 tỉnh/thành phố hợp tác thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung ương Hội NCT Việt Nam

071

Các hợp phần và kết quả mong đợi

Hợp phần 1: Thành lập và nâng cao năng lực cho các CLB

  • Ít nhất 180 CLB được thành lập tại 6 tỉnh/thành phố và hoàn toàn bền vững, tiếp tục phát triển vững mạnh kể cả sau khi kết thúc Dự án, trong đó 153 CLB được xếp hạng mạnh hoặc rất mạn
  • Tất cả các Ban chủ nhiệm CLB, cán bộ Hội NCT các cấp và các bên liên quan đều được Dự án tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực quản lý và nhân rộng mô hình CLB

 

Hợp phần 2: Đảm bảo thu nhập

  • Ít nhất 4.800 người được tiếp cận với vốn vay tăng thu nhập của CLB, trong đó có 70% là phụ nữ
  • Ít nhất 2.688 NCT cải thiện thu nhập sau khi tham gia các hoạt động tăng thu nhập của CLB, trong đó có 70% là NCT nữ
  • Tất cả các CLB tổ chức truyền thông, hướng dẫn về các kỹ thuật và mô hình sinh kế phù hợp cho cộng đồng ít nhất 1 quý/lần

Hợp phần 3: Chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội dựa vào cộng đồng

  • Ít nhất 18.000 NCT được hưởng lợi từ các hoạt động chăm sóc của CLB như theo dõi sức khỏe hàng tháng, khám sức khỏe, hướng dẫn tập thể dục thể thao, chăm sóc tại nhà, và tiếp nhận thông tin về chăm sóc sức khỏe
  • Ít nhất 720 NCT được CLB chăm sóc tại nhà 2 lần/tuần (với 70% là NCT nữ); ít nhất 50% NCT tại cộng đồng (thôn/tổ dân phố) có CLB được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm

 

Hợp phần 4: Quản lý và điều hành dự án, theo dõi giám sát và đánh giá, chia sẻ mô hình và bài học kinh nghiệm

  • Cổng thông tin điện tử tổng hợp các kiến thức về thành lập, quản lý mô hình CLB được xây dựng, và sử dụng rộng rãi
  • Mô hình CLB hoạt động hiệu quả và được nhân rộng mạnh mẽ trong và ngoài địa bàn Dự án
This site is registered on wpml.org as a development site.