CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

HelpAge International cam kết bảo vệ sự an toàn của bạn trên không gian mạng. Vui lòng đọc các chính sách sau đây để hiểu được cách mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý.

HelpAge International có thể thu thập những thông tin sau liên quan đến những người truy cập vào trang web của chúng tôi: địa chỉ IP, thông tin về những trang nào được truy cập và thời điểm truy cập, các thông tin do bạn tự nguyện cung cấp, ví dụ như như câu trả lời cho các khảo sát, địa chỉ email và phương thức liên lạc mong muốn của bạn.

HelpAge International sử dụng những thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn để giúp chúng tôi hiểu thêm về cách trang web của chúng tôi đang hoạt động và để có thể gửi cho bạn những thông tin liên lạc mà bạn có thể quan tâm, bằng phương thức điện tử hoặc cách khác.

HelpAge International là chủ sở hữu duy nhất của những thông tin thu thập được từ trang web này. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hoặc cho bên thứ ba thuê thông tin này, ngoài các tổ chức phi chính phủ được chọn là một phần của mạng lưới toàn cầu HelpAge. Chúng tôi thu thập thông tin tại một số điểm khác nhau trên trang web của chúng tôi.

HelpAge International cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của những người ủng hộ và thành viên. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để bảo vệ đầy đủ các quyền của bạn và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo GDPR và Quy định về Quyền riêng tư và Truyền thông Điện tử (Chỉ thị EC) ban hành năm 2003.
Bạn có thể yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân liên quan đến bạn được HelpAge International lưu giữ trong hồ sơ bằng cách gửi thư tới lienhe@helpagevn.org.
Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của dữ liệu được thu thập bởi các trang web không thuộc quyền sở hữu và quản lý của HelpAge International.

HelpAge International sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân nào của bạn, trừ khi bạn đã cho phép một cách rõ ràng. Đôi khi, chúng tôi có thể sẽ muốn liên hệ với bạn về các dịch vụ và sản phẩm khác của HelpAge International hoặc chuyển thông tin chi tiết của bạn cho các tổ chức tương tự.
Bạn có thể từ chối việc liên hệ này bằng cách ấn vào các lựa chọn được cung cấp trong trang web của chúng tôi. Nếu bạn nhận được thông tin qua email và bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin đó, vui lòng làm theo hướng dẫn ở cuối email, hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách hủy đăng ký nhận thêm thông tin cập nhật. Chúng tôi cũng có thể cần tiết lộ thông tin của bạn nếu luật pháp yêu cầu.

Sự chính xác trong thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với HelpAge International. Nếu bạn có sự thay đổi trong địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, hoặc bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đang nắm giữ là không chính xác, vui lòng gửi email tới lienhe@helpagevn.org

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho HelpAge International, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn. Các chi tiết không nhạy cảm (VD: địa chỉ email của bạn, v.v.) có thể sẽ được gửi đi một cách bình thường qua Internet và điều này không bao giờ có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, HelpAge International không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào trong quá trình bạn gửi cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Sau khi chúng tôi đã nhận được thông tin từ bạn, HelpAge International cam kết thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính bảo mật trên hệ thống của chúng tôi.

Có. Cookies là những mẩu thông tin được HelpAge International gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn, cho phép chúng tôi nhận ra bạn là người dùng khi bạn truy cập lần sau.
Nếu bạn không muốn cookie được lưu trữ trên máy tính của mình, bạn có thể tắt chức năng này. Tuy nhiên, nếu bạn chọn làm điều này, bạn có thể không truy cập được một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi.

HelpAge International bảo lưu quyền sửa đổi các chính sách về quyền riêng tư này. Bạn nên truy cập trang này định kỳ để cập nhật bất kỳ thay đổi nào nếu có.

This site is registered on wpml.org as a development site.