Quản lý Dự án cấp Quốc gia

Thời hạn: 25/03/2024 Vị trí: Quản lý Dự án cấp Quốc gia (NPM) Nơi làm việc: Văn phòng HelpAge International tại Hà Nội, Việt Nam (HAIV)Khoảng 30% thời gian công tác tại các địa bàn dự án Khung thời gian hợp đồng: Từ tháng 4/2024 tới tháng 12/2024 Quản lý trực tiếp: Giám đốc Quốc […]

Quản lý Dự án cấp Quốc gia

Thời hạn: 19/01/2024 Vị trí: Quản lý Dự án cấp Quốc gia (NPM) Nơi làm việc: Văn phòng HelpAge International tại Hà Nội, Việt Nam (HAIV)Khoảng 30% thời gian công tác tại các địa bàn dự án Khung thời gian hợp đồng: Một năm, từ tháng 2/2024 (có thể gia hạn)2 tháng thử việc (nguyên […]

This site is registered on wpml.org as a development site.