care01

HelpAge International tại Việt Nam

Tổ chức Phi chính phủ Quốc tế duy nhất tại Việt Nam
hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực già hóa và hỗ trợ người cao tuổi

banner-slider-05

Mô hình Câu lạc bộ
Liên thế hệ Tự giúp nhau

banner-slider-02

Đảm bảo sinh kế
cho người cao tuổi

banner-slider-03

Thúc đẩy học tập suốt đời

care01

HelpAge International tại Việt Nam

IMG_1737(1)

Mô hình Câu lạc bộ
Liên thế hệ Tự giúp nhau

banner-slider-02

Đảm bảo sinh kế
cho người cao tuổi

banner-slider-03

Thúc đẩy học tập suốt đời

0 +
Câu lạc bộ Liên thế hệ
Tự giúp nhau
0 K+
Thành viên Câu lạc bộ
0 +
Tình nguyện viên chăm sóc tại nhà
0
Tỉnh thành áp dụng

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng

Chuỗi video hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Các video này được xây dựng bởi Bệnh viện Lão khoa Trung ương, với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam.

Nhà tài trợ và đối tác

This site is registered on wpml.org as a development site.