Tin tức dự án
Đây là lần đầu tiên Liên minh Châu Âu tổ chức diễn đàn dành cho các tổ chức xã hội dân sự. Diễn đàn ...
Ngày Nhận thức về Phòng chống Ngược đãi Người cao tuổi Thế giới (WEAAD) được ấn định vào ngày 16 thá...
Là cán bộ nhà nước đã về hưu, hiện nay cụ ông 95 tuổi này đang sống trong một căn nhà xập xệ cùng ng...
Đối tác liên kết