HelpAge | Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là phấn đấu vì một thế giới mà ở đó tất cả người cao tuổi có được một cuộc sống có phẩm giá, mạnh khỏe và an toàn.

 

Sứ mệnh

Sứ mệnh của HelpAge là nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sự tham gia của người cao tuổi, cả nam giới và phụ nữ, giảm đói nghèo và phân biệt đối xử khi về già.

Làm việc với người cao tuổi, cả nam giới và phụ nữ, nhằm tăng hiệu quả thực thi chính sách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, thay đổi thái độ và hành vi của cá nhân và xã hội đối với người cao tuổi nói riêng và vấn đề già hóa dân số nói chung. 

Chúng tôi mong muốn mỗi người cao tuổi, không phân biệt giới tính, hoàn cảnh, điều kiện đều có thể tự tin nói rằng: 

- "Tôi có thu nhập mà tôi mong muốn"

- "Tôi có sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt nhất có thể"

- "Tôi cảm thấy an toàn, được bảo vệ, không bị phân biệt đối xử và lạm dụng"

- "Tiếng nói của tôi được lắng nghe"

Bình luận
Đối tác liên kết