Ra mắt dự án VIE056 tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kết hợp tập huấn về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu

Từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 1 năm 2016, tại tỉnh Hà Tĩnh, Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HelpAge) và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà tĩnh đã tổ chức Lễ ra mắt Dự án VIE056

Từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 1 năm 2016, tại tỉnh Hà Tĩnh, Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HelpAge) và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà tĩnh đã tổ chức Lễ ra mắt Dự án VIE056 “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung, Việt Nam”  kết hợp tập huấn nâng cao năng lực ở 5 huyện/thị xã là địa bàn triển khai Dự án bao gồm: Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân và Cẩm Xuyên.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Dự án, bà Trần Bích Thủy, Giám đốc  HelpAge International tại Việt Nam, chia sẻ: “Do dân số cao tuổi ngày càng tăng cả về số lượng và tỉ trọng, do tỉ lệ nghèo và khuyết tật trong dân số người cao tuổi cao hơn so với các độ tuổi khác, và do thế hệ trẻ di cư ra thành phố, nên  số người cao tuổi bị rủi ro bởi thiên tai tại cộng đồng cũng ngày càng nhiều hơn”.

Bình luận
Đối tác liên kết