dự án 047

tóm tắt

Nhà tài trợ: nhà tài trợ a

Đối tác: đối tác a

Địa bàn: Hải Dương

Thời gian: 01/09/2016 - 15/09/2016

Đối tượng: người bị nhiễm chất độc màu da cam

Mục tiêu: Hỗ trợ người bị nhiễm chất độc màu da cam

Kết quả: oki

Đang cập nhật

Bình luận
Đối tác liên kết