Tầm nhìn

Tổ chức Hỗ trợ Người Cao tuổi Quốc tế vươn tới tầm nhìn về một thế giới, nơi Người Cao tuổi thể hiện được giá trị bản thân bằng các hoạt động, sức khỏe và bảo đảm cuộc sống.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Tổ chức Hỗ trợ người Cao tuổi Quốc tế là cải thiện cuộc sống và sự tham gia của phụ nữ và nam giới cao tuổi, giảm đói nghèo và bạo hành đối với người cao tuổi.

Nhiệm vụ

Tổ chức Hỗ trợ người Cao tuổi Quốc tế cùng làm việc với phụ nữ và nam giới cao tuổi nhằm vươn tới hệ thống chính sách và dịch vụ thân thiện với người cao tuổi, những thay đổi trong nhận thức và hành xử của từng cá nhân và xã hội đối với người cao tuổi. 

Thế giới chúng tôi vươn tới là thế giới mà người cao tuổi có thể: 

  • "Có nguồn thu nhập mong muốn "
  • "Có sức khỏe tốt nhất có thể và một cuộc sống đảm bảo"
  • "Được an toàn và bảo vệ khỏi ngược đãi và phân biệt đối xử "
  • "Được lẳng nghe"

Chiến lược

HelpAge International Strategy to 2020Thực hiện Tầm nhìn và sứ mệnh vì một thế giới tốt đẹp hơn cho Người cao tuổi.

  • Dương công nghiệp – Developer
    Dương công nghiệp – Developer

    Đang cập nhật

Đối tác liên kết