Thông tin liên hệ

Tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên về người cao tuổi và các vấn đề già hóa dân số; với kinh nghiệm thực hiện phát triển cộng đồng gần 1 thập kỷ tại Việt Nam. Cơ quan sáng lập mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là mô hình quốc gia thích ứng với già hóa và phê duyệt nhân rộng toàn quốc.

HelpAge International | Age helps
Nội dung liên hệ
Đối tác liên kết