Hoạt động của chúng tôi

Xây dựng năng lực cho Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN), các đối tác địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tổ chức Chính phủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc cộng đồng cho NCT

Những thông tin chung:

Đơn vị điều hành dự án: Văn phòng Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam

Đơn vị thực hiện: UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa, thông qua UB MTTQ huyện Triệu Sơn

Cơ quan tài trợ: Quỹ Hợp tác giữa chính phủ Hàn Quốc và các nước ASEAN (Quỹ Hợp tác ROK-ASEAN)

Ngân sách: ban đầu: 60.000 USD (3 năm); Nay: 36.000 USD (2 năm, do Chính phủ Hàn Quốc không tài trợ năm 3 nữa)

Thời gian thực hiện tại VN: 01/2014 – 6/2015 (phê duyệt từng năm);

Địa bàn dự án: 10 cộng đồng thuộc 7 xã của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mục đích:  Xây dựng năng lực của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc NCT tại cộng đồng ở Việt Nam

Mục tiêu chính của dự án: Là xây dựng năng lực cho Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN), các đối tác địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tổ chức Chính phủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc cộng đồng cho NCT.

Mục tiêu cụ thể: Là hỗ trợ NCT nghèo và yếu trong sinh hoạt hàng ngày nhằm giúp họ duy trì cuộc sống tại nhà càng lâu càng tốt thay vì phải đến những cơ sở chăm sóc đắt đỏ hoặc không phù hợp với lối sống của NCT.

Bình luận
Đối tác liên kết