HelpAge Việt Nam tại Diễn đàn dành cho các TCXH nhận tài trợ từ Liên minh Châu Âu

Đây là lần đầu tiên Liên minh Châu Âu tổ chức diễn đàn dành cho các tổ chức xã hội dân sự. Diễn đàn là cơ hội để Liên minh Châu Âu và các nước thành viên hiểu rõ hơn về các tổ chức xã hội dân sự cũng như các hoạt động mà các tổ chức này hỗ trợ cho các cộng đồng thiểu số từ nguồn tài trợ của Liên minh Châu Âu.

HelpAge International tại Việt Nam tham dự Diễn đàn dành cho các tổ chức xã hội dân sự nhận tài trợ từ Liên minh Châu Âu triển khai các dư án phát triển tại Việt Nam

Ngày 21/6 vừa qua, trong khuôn khổ tháng kỷ niệm ngày châu Âu, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn dành cho các tổ chức xã hội dân sự nhận tài trợ từ Liên minh Châu Âu triển khai các dư án phát triển tại Việt Nam. Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia của HelpAge International tại Việt Nam cùng với các cán bộ thuộc Dự án “Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng nhằm cải thiện cuộc sống của các nhóm thiệt thòi tại tỉnh Thanh Hóa” (Dự án VIE051) -  do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, đã tham dự Diễn đàn này.

Tại Diễn đàn, bà Trần Bích Thủy đã chia sẻ ngắn gọn về tình hình già hóa dân số tại Việt Nam và các vấn đề đặt ra, kinh nghiệm nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau, cũng như đề xuất Liên minh Châu Âu có nguồn kinh phí dài hạn hơn cho các tổ chức xã hội dân sự để có thêm nguồn lực nhằm hỗ trợ cho các nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương tại Việt Nam, cũng như giúp làm cầu nối giữa các tổ chức xã hội dân sự với các nhà hoạch định chính sách để thu hút hơn nữa sự chú ý với các vấn đề mới đặt ra như già hóa dân số.

Đây là lần đầu tiên Liên minh Châu Âu tổ chức diễn đàn dành cho các tổ chức xã hội dân sự. Diễn đàn là cơ hội để Liên minh Châu Âu và các nước thành viên hiểu rõ hơn về các tổ chức  xã hội dân sự cũng như các hoạt động mà các tổ chức này hỗ trợ cho các cộng đồng thiểu số từ nguồn tài trợ của Liên minh Châu Âu. Diễn đàn cũng là dịp để các tổ chức phát triển làm việc ở các lĩnh vực khác nhau kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thiểu số tại Việt Nam.

Nhân dịp này, HelpAge cũng đã trưng bày các tài liệu và hình ảnh về kết quả hoạt động của Dự án VIE051 tại 2 huyện Bá Thước và Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa, 2 trong 63 huyện nghèo nhất nước, cùng những tài liệu về Già hóa tại Việt Nam.

Bình luận
Đối tác liên kết