Câu chuyện
“Tôi rất biết ơn bà con cùng các cán bộ chính quyền đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình” ông Nguy...
Gần hai năm qua, Dự án VIE047 “Thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ tự giúp nhau nhằm cải thiện cuộc s...
18 tháng trôi qua kể từ khi Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) số 8 được thành lập tại...
Thành tựu
Bà Lương Thị Thoát, 63 tuổi người dân tộc Thái cùng chồng là trụ cột của một hộ nghèo tại thôn Xuân ...
Xây dựng năng lực cho Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN), các đối tác địa phương, các...
Dự án thành lập ít nhất 60 Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) và nâng cao năng lực củ...
Đối tác liên kết