Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HelpAge) là một mạng lưới toàn cầu nhằm thúc đẩy quyền của người cao tuổi, giúp người cao tuổi có một cuộc sống có phẩm giá, khỏe mạnh và an toàn. Được thành lập vào năm 1983, từ 05 thành viên ban đầu, đến năm 2015 HelpAge đã có 100 thành viên và nhiều đối tác ở 65 quốc gia trên toàn thế giới. HelpAge luôn đề cao giá trị và kinh nghiệm của người cao tuổi, kể cả phụ nữ cao tuổi và nam giới cao tuổi.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là phấn đấu vì một thế giới mà ở đó tất cả người cao tuổi (NCT) có được một cuộc sống có phẩm giá, mạnh khỏe và an toàn.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của HelpAge là nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sự tham gia của người cao tuổi, cả nam giới và phụ nữ, giảm đói nghèo và phân biệt đối xử khi về già.

Vai trò

Vai trò của HelpAge là làm việc với người cao tuổi, cả nam giới và phụ nữ, nhằm có các dịch vụ và chính sách tốt hơn, cũng như nhằm thay đổi thái độ và hành vi của các nhân và xã hội đối với người cao tuổi. 

Chúng tôi mong muốn xây dựng một thế giới mà ở đó, mỗi người cao tuổi là nam giới hay phụ nữ đều có thể tự tin nói rằng: 

- "Tôi có thu nhập mà tôi  mong muốn "

- "Tôi có sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt nhất có thể"

- "Tôi cảm thấy an toàn, được bảo vệ, không bị phân biệt đối xử và lạm dụng"

- "Tiếng nói của tôi được lắng nghe"

Hoạt động tại Việt Nam

Ở Việt Nam, HelpAge đã hợp tác với các đối tác địa phương để thực hiện nhiều chương trình, dự án từ năm 1997. Đến năm 2011, HelpAge đã mở Văn phòng tại Việt Nam. Các hoạt động do HelpAge tại Việt Nam hợp tác cùng đối tác địa phương thực hiện đã trực tiếp góp phầ nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng trăm nghìn người cao tuổi ở những vùng nghèo nhất cả nước. 

 

Câu chuyện
“Tôi rất biết ơn bà con cùng các cán bộ chính quyền đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình” ông Nguy...
Gần hai năm qua, Dự án VIE047 “Thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ tự giúp nhau nhằm cải thiện cuộc s...
18 tháng trôi qua kể từ khi Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) số 8 được thành lập tại...
Thành tựu
Bà Lương Thị Thoát, 63 tuổi người dân tộc Thái cùng chồng là trụ cột của một hộ nghèo tại thôn Xuân ...
Xây dựng năng lực cho Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN), các đối tác địa phương, các...
Dự án thành lập ít nhất 60 Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) và nâng cao năng lực củ...
Đối tác liên kết